GDPR

Din integritet är viktig och därför har lagen skärpts ytterligare och den gäller inom EU fr o m 25 maj 2018. Du har då rätt att få veta vilken information som finns om dig och hur den är lagrad. Har du någon gång varit på behandling här hos Ann-Renée – FRISKVÅRD FÖR BÄTTRE HÄLSA så finns din hälsodeklaration och journalanteckningar sparade. Dessa uppgifter delas inte med någon annan.

För att kunna ge dig bästa möjliga behandling behöver jag din hälsodeklaration och journalanteckningar. Men för att få göra det krävs ditt samtycke så vid ditt nästa besök här kommer jag be dig att skriva på ett samtyckesavtal där du kan välja vilka uppgifter du godkänner att jag sparar som rör dig.

Hantering
Hälsodeklarationer och journalanteckningar makuleras ett år efter senaste behandlingen.

Mail från dig som kommer via kontaktformuläret här på hemsidan och via mailadressen sparas bara så länge ”ärendet” pågår.

Insamling av uppgifter
De uppgifter som finns om dig har du själv lämnat. Jag samlar inte in från annat håll.

Personuppgiftsbiträde
Avtal finns med revisionsbyrån och leverantören av webbhotell.
Rätt att se dina uppgifter
Du har rätt att begära ut de uppgifter jag har sparade om dig.

Ta bort uppgifter
Vill du att dina uppgifter som finns här tas bort kan du när som helst komma med en begäran om det.